top of page

SPEAK ACADEMY

  1. Dôraz kladieme na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného života)

  2. Podporujeme komunikáciu, spoluprácu, kreativitu, zvedavosť, aktívny prístup, poznanie seba, poznávanie sveta, holistický prístup v oblasti osobného, sociálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa

  3. Deti naučíme poznávať, pýtať sa , vyhľadávať, informácie, rozvíjať sebahodnotiace a hodnotiace zručnosti, pre prácu voliť aktívny prístup a pomoc iným, používať spätnoväzbové aktivity

  4. U detí rozvíjame

  • Zodpovednosť na vlastný rozvoj a pokrok,

  • Trpezlivosť a kreativitu,

  • Komunikáciu a spoluprácu,

  • Empatiu, úctu a rešpekt

  • Argumentačné zručnosti a schopnosti kritického myslenia

PROCES GRAFY1 exp-01.png
PROCES GRAFY1 - en-01.png
PROCES GRAFY1 exp-02.png
PROCES GRAFY1 - en-02.png
PROCES GRAFY1 exp-03.png
PROCES GRAFY1 - en-03.png
bottom of page