top of page

Príhovor CEO SPEAK ACADEMY

"Milí rodičia, milí školáci,

 

Som veľmi rada, že nastáva ten čas, kedy sa naša myšlienka stáva skutočnosťou. Ako riaditeľka 1.bilingválnej, anglicko - slovenskej materskej školy SPEAK STAR, ktorá funguje už 12 rokov, som často dostávala otázky od rodičov typu "Kam máme prihlásiť svoje dieťa? Do akej základnej školy?"

 

Chceli ste totiž pokračovať v bilingválnom vzdelávaní a napredovať v angličtine tak, ako počas pobytu v materskej škole. Bohužiaľ, v Banskej Bystrici doteraz nebola takáto možnosť. Preto sme sa rozhodli, že naše skúsenosti, nápady a nesplnené potreby našich detí pretvoríme na 1.bilingválnu, anglicko - slovenskú základnú školu, ktorú sme nazvali SPEAK ACADEMY.

 

SPEAK ACADEMY je moderná a tradičná škola, kde deti budú chodiť s radosťou, kde sa budú cítiť dobre. Kde sa budú môcť rozvíjať osobnostne, jazykovo aj vedomostne.

 

Spolu s tímom SPEAK ACADEMY cheme reagovať na potreby detí súčasnej doby a priblížiť im moderné vzdelávanie 21 storočia ako aj efektívny prístup k informáciám. Veľký dôraz kladieme na kvalitu vzdelávania, prostredia a samozrejme, na vzájomnú komunikáciu. 

 

Verím, že vzniká úspešná škola a že spoločne s vami, milí rodičia, vychováme šikovné, sebavedomé, jazykovo zdatné deti, ktoré sa vo svete nestratia. Práve naopak, budú úspešné a pripravené na potreby modernej spoločnosti."


Jana Ocharovichová

CEO SPEAK, SPEAK STAR, SPEAK ACADEMY"


Comments


bottom of page