top of page

Prvá bilingválna anglická ZŠ SPEAK ACADEMY v Banskej Bystrici pozýva rodičov s deťmi na druhý DOD 17. apríla 2024

Druhý  Deň Otvorených Dverí sa uskutoční 17. apríla 2024 od 16:00 – 19:00 hod. v novej 1.bilingválnej anglickej základnej škole SPEAK ACADEMY. Zástupcovia školy vám predstavia školské priestory, triedy, školský klub aj novú jedáleň s bufetom.
ZŠ SPEAK ACADEMY

Priestory sú komplet vynovené, zariadenie aj nábytok sú moderné, podľa najnovších potrieb školákov. Každému návštevníkovi sa budú učitelia s ďalšími pracovníkmi školy venovať  individuálne. Získate všetky potrebné informácie o zápise detí a odpovede na vaše otázky týkajúce sa vyučovacieho procesu.

Pre deti bude pripravený program a aktivity, ktoré budú zároveň otestovaním zručností budúceho prváka v slovenskom aj anglickom jazyku. Po ich absolvovaní všetky deti odmení škola zaujímavými cenami. Rodičia s deťmi budú mať k dispozícií aj občerstvenie.


SPEAK ACADEMY je súkromná základná škola zaradená v sieti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Dôraz kladie na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného ľudského života). Škola podporuje komunikáciu, spoluprácu, kreativitu, zvedavosť, aktívny prístup, poznanie samého seba, poznávanie sveta, holistický prístup v oblasti osobného, sociálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa.

​Dôraz sa kladie na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného života). Deti sa tu naučia poznávať, pýtať sa, vyhľadávať informácie, rozvíjať sebahodnotiace zručnosti, pre prácu voliť aktívny prístup a pomoc iným, používať spätnoväzbové aktivity.


U detí v ZŠ SPEAK ACADEMY sa vyvíja zodpovednosť za vlastný rozvoj a pokrok, trpezlivosť a kreativitu, komunikáciu a spoluprácu, empatiu, úctu a rešpekt, argumentačné zručnosti a schopnosti kritického myslenia.

Na vašu návštevu 17. apríla 2024 od 16:00 – 19:00 hod.  sa tešia zakladatelia novej 1. bilingválnej anglickej ZŠ SPEAK ACADEMY, pán riaditeľ Alex Millington, panie učiteľky Daniela Majerová a Miriam Trniková, asistentky ako aj lektorky zo SPEAK-u a SPEAK STAR-u. 


Zhodnotenie prvého DOD v SPEAK ACADEMY

K prvému Dňu Otvorených dverí v ZŠ SPEAK ACADEMY, ktorý sa konal  3. apríla 2024, sa vyjadrili traja vyučujúci. Anglický riaditeľ školy Alex Millington uviedol:

„Bola tam výborná atmosféra. Neviem presne koľko rodín prišlo, ale mali sme plnú učebňu s množstvom  aktivít. Deti, ktoré prišli do našej školy s rodičmi, sa mi zdali byť spokojné a plné zážitkov. Chcem povedať, že v našej škole nadobudnú všetky potrebné schopnosti pre ďalšie štúdium. Nepotrebujú k tomu nejaké špeciálne zručnosti, my ich to naučíme.“

Alex Millington

Alex bude každé ráno viesť well being, ktorý bude zameraný na rozvoj kreativity a logického myslenia. Cieľom well being je podporiť dobré duševné zdravie a zlepšiť tak život študentov v triede aj mimo nej. Tiež bude učiť telesnú výchovu a popoludní sa bude venovať business krúžku.

Väčšina predmetov sa bude vyučovať v slovenčine a niektoré predmety v angličtine. Takýmto spôsobom sa bude vyučovať matematika a angličtina. Budú to aj predmety, ktoré na Slovensku ešte nie sú. Dôraz sa bude klásť na to aby boli deti boli šťastné, zdravé a aby sa cítili v škole dobre.

Učiteľka Miriam Trniková bude učiť prírodovedné predmety, výtvarnú a etickú výchovu. Popoludní bude viesť dramatický krúžok, na ktorom sa deti budú venovať umeniu, hudbe a tancu s dôrazom na rozvoj ich zručností, ktoré sú potrebné pre bežný život. Okrem toho bude mať na starosti prípravu desiatej a olovrantu, do ktorých sa budú  v rámci zdravej výživy zapájať žiaci aj sami. Obedy budú dovážané externou spoločnosťou.

Miriam Trniková

„Chceme sa žiakom venovať individuálne, lebo každý je iný. Nejde o kreovanie iba nejakej jednej línie 1. ročníka, ale budeme v nich rozvíjať to, v čom sú dobrí a posúvať ich v tom v čom nie sú až taký dobrí, aby sa dokázali sebarealizovať a rozvíjať nadobudnuté zručnosti. V podstate prvý DOD nám ukázal, že rodičia s deťmi sa v priestoroch našej školy cítia komfortne a dobre na nich vplývali naše myšlienky a inovácie, ktoré chceme priniesť do vyučovania,“

povedala Miriam.

Ďalšia učiteľka Daniela Majerová k tomu dodala:

„V prvom ročníku bude okolo 15 žiakov, počet v triede bude vychádzať zo záujmu detí o bilingválne vzdelávanie v SPEAK ACADEMY. Okrem prvého ročníka plánujeme otvoriť aj 2. ročník ako sme avizovali, bude to závisieť od počtu prihlásených detí.“

Daniela bude vyučovať slovenský jazyk a hudobnú výchovu. Popoludní budú mať žiaci možnosť navštevovať Art krúžok, na ktorom si deti budú rozvíjať kreatívne myslenie a estetické cítenie.

Daniela Majerová

V škole budú  žiaci používať knihy a osnovy z Oxfordského systému pre ZŠ. Takýmto spôsobom sa bude vyučovať matematika a angličtina. Deti budú mať školské uniformy v modrej farbe, ktoré budú slúžiť ako vizuálny symbol jednoty. Podporia tak spoločnú identitu a hrdosť, že patria do rodiny SPEAK ACADEMY.

Povinné budú zábavné krúžky ako drama, art, či biznis krúžok. Deti tu získajú praktické znalosti potrebné pre život, kreuje sa ich osobnosť i dobré vzťahy so spolužiakmi i učiteľmi. Keďže škola má výhodnú polohu prakticky v centre mesta, žiaci budú môcť k svojmu štúdiu využívať mestský park, divadlá či knižnice.

Od bežných slovenských škôl sa ZŠ SPEAK ACADEMY bude líšiť tým, že k štandardnému 5-hodinovému rozvrhu pribudnú aj hodiny relaxácie, kreativity a kritického myslenia. Týmto spôsobom z anglickej školy odídu študenti viac pripravení pre ďalšie štúdium.


Zdroj: (tom) a ZŠ SPEAK ACADEMY, Foto: SPEAK

Comentarios


bottom of page