top of page

SPEAK clubSPEAK ACADEMY si uvedomuje dôležitosť správneho využitia voľné času detí v popoludňajších hodinách. Aj z uvedeného dôvodu je dôležité viac času venovať využitiu voľného času detí v mladšom školskom veku. V spolupráci SPEAK ACADEMY a rodičov pomôcť im nájsť to, čo ich zaujíma, čomu by sa chceli venovať a k čomu nielen inklinujú, ale majú aj predpoklady a talent.

 

Práve deti vo veku 6 – 10 rokov sú najviac ovplyvniteľné. Ich záujmy sú pestré a často premenlivé. Sú dočasné, nestále. Dieťa sa snaží vyniknúť vo viacerých oblastiach, avšak jeho možnosti sú ešte značne obmedzené. Až v závere mladšieho školského veku sa záujmy detí stávajú trvácnejšími.

 

 A toto je miesto pre aktivity v školskom klube detí.

 

Našou predstavou je poskytnúť deťom každý deň iný záujmový krúžok.

 

SPEAK ACADEMY ponúka všestranné voľno časové aktivity

 

Tu je naša ponuka :

1. Jazykový krúžok - Learn new Language- na výber angličtina, španielčina, nemčina..

2. Krúžok šikovné ruky -  Arts - umelecké zameranie 

3. Bussines krúžok  - novinka! finančná gramotnosť 

4. Literárno-dramatický krúžok v anglickom jazyku - Theatre time

5. Športový krúžok  - na výber - plávanie, tenis, prípadne podľa dohody a dopytu

 

Financovanie krúžkov je zabezpečené v rámci poplatku školného respektíve jednorazový poplatok na začiatku školského roka. Organizácia a financovanie bude upresnené na prvom stretnutí rodičov.

Kommentare


bottom of page