top of page

Prvý anglický riaditeľ na základnej škole SPEAK ACADEMY v Banskej Bystrici
Prinášame vám rozhovor s prvým anglickým  riaditeľom ZŠ SPEAK ACADEMY v Banskej Bystrici Alexom Millingtonom. Alex pochádza z Londýna. V Anglicku pôsobil iba krátky čas. Žil v Japonsku, Austrálii, Singapure, Taliansku, Škótsku, Indonézii a na Slovensku, kde žije už desať rokov.

„V Anglicku som pracoval ako organizátor eventov. Predtým, než som prišiel na Slovensko, som bol v Indonézii učiteľom a metodikom pre tamojšie vysoké školy. Na Slovensku som bol milo prekvapený, aká vysoká znalosť angličtiny je u študentov. Za posledných 10 rokov sa najmä v Banskej Bystrici vo všeobecnosti zvýšila úroveň angličtiny,“

hovorí Alex Millington, ktorému sme položili niekoľko otázok.


V čom vidíš zdroje vysokej znalosti angličtiny slovenských študentov?

Myslím, že je to vďaka tomu, že slovenskí študenti majú prístup k mnohým online zdrojom, pozerajú Netflix , filmy, čítajú veľa online textov v angličtine. Na druhej strane si nemyslím, že by práve štátne školy mali zásluhu na takejto vysokej kvalite angličtiny.

Čo bude náplňou tvojej práce v pozícii riaditeľa ZŠ SPEAK ACADEMY v Banskej Bystrici?

Okrem riadenia školy budem učiť niektoré predmety. Hlavne sa budem sústreďovať na kreatívne predmety ako sú umenie, dráma, externý vzdelávací program. Tiež budem vyučovať predmety s vedeckým zameraním. Onedlho 3. a 17. apríla 2024 apríli budú na našej škole Dni otvorených dverí, na ktorých sa rodičia detí dozvedia viac o štúdiu na ZŠ SPEAK ACADEMY. Tento rok plánujeme otvoriť prvý a druhý ročník ZŠ. Mám veľa skúseností zo zahraničia v globálnom vzdelávaní, preto mojou víziou je priniesť do Banskej Bystrice medzinárodný štýl vzdelávania, ktorý sa zameriava na študentov a formuje tých, ktorí sú kreatívni, premýšľajúci, ambiciózni a odolní, ktorí poznajú sami seba, majú pozitívne myslenie a považujú sa za inteligentných ľudí.


Ako bude prebiehať štúdium na SPEAK ACADEMY?

Budeme mať v triede troch učiteľov na 15 detí, tým pádom bude zabezpečený individuálny prístup ku každému dieťaťu. Väčšina predmetov sa bude vyučovať v slovenčine a niektoré predmety v angličtine. Budeme  používať knihy a osnovy z Oxfordského systému pre základné školy. Takýmto spôsobom sa bude vyučovať matematika a angličtina. Budú to aj predmety, ktoré na Slovensku ešte nie sú. Dôraz budeme klásť na to aby boli deti boli šťastné, zdravé a aby sa cítili v škole dobre.

Je táto 1.bilingválna anglicko – slovenská základná škola súčasťou školskej siete Ministerstva školstva SR?

Áno, naša škola spĺňa všetky požiadavky slovenského školského systému. Snažili sme sa plne integrovať angličtinu do tohto systému spolu s medzinárodným vzdelávaním. Urobili sme niekoľko zaujímavých vecí. Napríklad sme zmenili vyučovaciu dobu v škole. Vyučovanie trvá dlhšie ako obvykle, tým pádom sme mohli zaradiť do vzdelávania o jeden predmet naviac týkajúci sa zdravia, relaxu a  kritického myslenia. Zamerali sme  sa najmä na to, čo deti potrebujú  mať na konci roka naštudované. Keď sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele, tak môžeme premýšľať nad tým ako prepojiť angličtinu so slovenčinou aj prakticky pobytom v anglickom prostredí. Ja osobne mám napojenie na 5 až 6 škôl v Anglicku, takže mojím záujmom je, aby deti cestovali do Anglicka a zažili tamojší školský život. Zatiaľ to ešte nemáme v ponuke, ale chceme to dostať do programu SPEAK ACADEMY.

Toľko riaditeľ SPEAK ACADEMY Alex Millington.

Alex Millington

SPEAK ACADEMY sa od štátnych škôl bude odlišovať hneď v niekoľkých aspektoch a prístupe. Deti sa od prvého ročníka učia aktívnemu vzdelávaniu, zodpovednosti, kreativite, kritickému mysleniu. Dôraz sa kladie na komunikáciu, spoluprácu a empatiu. Zároveň sa jedná o tradičnú školu, v ktorej nájdete napríklad uniformy a učíte sa podľa štátneho školského systému. Na skupinu 15 detí v triede je  k dispozícii bilingválny personál v podobe troch učiteľov. Brány SPEAK ACADEMY sú otvorené pre všetkých žiakov bez ohľadu na úroveň znalostí angličtiny.

„Vytvorili sme pre Banskobystričanov sociálny program v ktorom ponúkame štipendium šikovným  deťom, ktoré si štúdium na našej škole nemôžu dovoliť. Školné je 300 eur mesačne a v prípade záujmu spoznať našu školu vás radi privítame na našich Dňoch otvorených dverí, ktoré organizujeme pre širokú verejnosť 3. a 17. apríla. Tešíme sa na vašu návštevu,“

dodáva Alex Millington, riaditeľ Základnej školy SPEAK ACADEMY, s ktorým sme sa  krátko porozprávali.


O tom, ako vlastne vznikla myšlienka založenia SPEAK ACADEMY, informuje zakladateľka školy Jana Ocharovichová.

,,Viacerí rodičia detí z našej materskej školy SPEAKSTAR chcú, aby ich ratolesti pokračovali v bilingválnom vzdelávaní a napredovali v angličtine tak, ako počas predškolskej dochádzky. Práve preto sme sa rozhodli, že svoje skúsenosti, nápady a nesplnené potreby  detí pretvoríme na 1.bilingválnu anglicko – slovenskú základnú školu, ktorú sme sa rozhodli nazvať SPEAK ACADEMY. Tento koncept je zároveň jednou z ďalších činností Jazykovej školy SPEAK, ktorá patrí medzi najväčšie vzdelávacie zariadenia na Slovensku,“

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o štúdiu na 1. bilingválnej slovensko-anglickej ZŠ SPEAK ACADEMY v Banskej Bystrici na Kuzmányho 19, môžete prísť 3. alebo 17. apríla 2024 na Dni otvorených dverí.  Uvidíte školské  priestory, triedy, školský klub, novú jedáleň s bufetom.


Priestory v škole sú komplet vynovené, zariadenie aj nábytok sú moderné a podľa najnovších potrieb školákov. Zástupcovia ZŠ SPEAK ACADEMY sa budú individuálne venovať každému návštevníkovi. Získate informácie o zápise a odpovede na vaše otázky.

Pre deti je pripravený program a aktivity, ktoré budú zároveň otestovaním zručností budúceho prváka v slovenskom aj anglickom jazyku. Pri absolvovaní všetkých aktivít odmení škola deti zaujímavými cenami. Rodičia aj deti budú mať k dispozícií občerstvenie.

Viac informácií nájdete na www.speakacademy.sk.Comments


bottom of page