top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Call
speak academy zaois.png

Zápis na školský rok 2024/2025

ZNÍŽENÉ ŠKOLNÉ 300E/MESIAC

O NÁS

Vitajte v 1. bilingválnej základnej škole v Banskej Bystrici, SPEAK ACADEMY

speak academy skola-02_edited.png

Sme súkromná základná škola zaradená v sieti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Dôraz kladieme na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného života)

 

Podporujeme komunikáciu, spoluprácu, kreativitu, zvedavosť, aktívny prístup, poznanie seba, poznávanie sveta, holistický prístup v oblasti osobného, sociálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa

 

Deti naučíme poznávať, pýtať sa , vyhľadávať, informácie, rozvíjať sebahodnotiace a hodnotiace zručnosti, pre prácu voliť aktívny prístup a pomoc iným, používať spätnoväzbové aktivity

 

U detí rozvíjame

Zodpovednosť na vlastný rozvoj a pokrok,

Trpezlivosť a kreativitu,

Komunikáciu a spoluprácu,

Empatiu, úctu a rešpekt

Argumentačné zručnosti a schopnosti kritického myslenia

Kto sme?

Spoznajte kľúčových ľudí v SPEAK ACADEMY

SPEAK CLUB

SPEAK club

Poslaním školského klubu SPEAK ACADEMY je umožniť deťom rozvíjať ich osobnostný potenciál. Ich záujmy a vzdelávacie potreby u nás rozvíjajú autenticky, hravou formou a v podnetnom prostredí.

 

Školský klub SPEAK ACADEMY podporuje ich prirodzenú zvedavosť pri poznávaní sveta okolo seba, pomáha im stať sa iniciatívnymi a tvorivými osobnosťami, ktoré budú v reálnom živote predovšetkým sami sebou. 

SPEAK ACADEMY CLUB.png
23

rokov
jazykového
vzdelávania

12

rokov
bilingválnej
materskej školy

desiatky tisíc

spokojných
študentov

1

speak

STRAVOVANIE
MUG SPEAK.png

SPEAK buffet

GALÉRIA
bottom of page